Skip links
Inhoud

Keten Duurzaam Rundvlees

Keten Duurzaam Rundvlees

Keten Duurzaam Rundvlees

 

De kwaliteit en de productieomstandigheden van het Nederlandse rundvlees zijn de laatste jaren enorm verbeterd.  Biodiversiteit, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Duurzaamheid en Dierwelzijn hebben een belangrijke plaats ingenomen op de Nederlandse vleesveebedrijven.

Ook bij de consument is een bewustwordingsproces op gang aan het komen betreffende de duurzaamheidskenmerken en kwaliteitskenmerken van het Nederlandse Rundvlees.

Daarom hebben wij ervoor gekozen ons aan te sluiten bij de Keten Duurzaam Rundvlees.

 

Keten Duurzaam Rundvlees is gebaseerd op 4 transparante uitgangspunten:

      Dierenwelzijn;

      Duurzaamheid;

      Hoge kwaliteit;

      Gehouden in Nederland.

 

Keten Duurzaam Rundvlees is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse vleesveehouder, de slachterij, de grossier en de slager. Al deze schakels garanderen dat het vlees minimaal geproduceerd, geslacht en verwerkt is volgens de geldende wet- en regelgeving.

Daarnaast wordt op gebied van dierenwelzijn meer van de vleesveehouders verwacht.  Zo zijn castratie en brandmerken absoluut verboden, wordt weidegang in de zoogperiode als vanzelfsprekend geacht en is vee dat wordt gehouden op uitsluitend betonnen roosters uitgesloten.

De KDR-erkenning toont aan dat het vlees op de deelnemende bedrijven is geproduceerd volgens deze uitgangspunten, welke vertaald zijn in een uitgebreid aantal meetbare criteria. Deze criteria omvatten onder andere duidelijke eisen op gebied van huisvesting, diergezondheid, voer, medicijn- en antibioticagebruik, milieu, mest, transport en hygiëne.  

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.ketenduurzaamrundvlees.nl


Snelkoppelingen